Kockar ifrån nio kommuner och landstinget i Värmland har arbetat fram en spännande kokbok fylld av recept, baserade på närodlade och ekologiska råvaror från regionen. Kokboken erbjuder de ibland lite bortglömda närodlade råvarorna en chans till renässans i skolor, storkök och i vården.

Boken kom till genom ett samarbetsprojekt med de lokala producenterna i Värmland, där kockarna besökte gårdarna, lärde känna producenterna, lärde sig hantera råvarorna och sedan arbetade fram moderna recept. I boken presenteras de lokala producenterna och deras råvaror tillsammans med kockarnas kreativa och moderna recept, som passar för både många och få matgäster.

Alain Grenard, ansvarig för projektet, berättar om boken Nära mat till många gäster – storkökens kockar på matresa genom Värmland.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 17.20-17.45
Scen: Värmlandsscenen
Ålder: