Kan ett nazistiskt parti ta makten i Sverige? Finns förutsättningarna i dagens samhälle?

Spöket är en politisk thriller om hur fascismen i Sverige genom list, våld och lögner försöker bygga ett nytt parti. Aldrig igen, ropades det på Europas gator efter andra världskriget. Aldrig mer skulle hatet få styra igen. Ny samhällen växte fram ur ruinerna och de genomsyrades av solidaritet, folkhemstanken och allas lika värden. FN och EU skapades, allt för att motverka ett nytt världskrig och en grogrund för fascismen. 70 år senare, har ett nytt Europa har växt fram.

Anders Persson jobbar som journalist och han har följt den högerextrema rörelsen i Sverige sedan 80-talet. Den stora frågan han alltid ställt sig; skulle de kunna ta makten igen?

Hans svar är ja, vid rätt tidpunkt och vid rätt samhällsklimat – ett klimat som vi har i dagens Sverige.

Spöket är hans andra bok.

I samtal med Peter Franke.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 16.35-17.00
Scen: Stora scenen
Ålder: