Vuxna

André Jansson och Karin Fast

Transmedia work – en bok om medieberoendet i arbetslivet

Tid: Fredag 22 november, klockan 16.30
Plats: Kunskapsscenen

Vad betyder det för oss som människor och för samhället i stort att arbete blir allt mer beroende av digital teknologi? Medieforskarna André Jansson och Karin Fast berättar om sin bok som handlar om hur själva arbetsmarknaden, arbetslivet och de sociala relationerna påverkas av ”transmedialisering”.

Gränserna mellan arbete och fritid luckras upp och det kan vara både positivt och negativt. Frihet javisst, men också stress, oro och frustration. Vad innebär det att kunna jobba ”var som helst, när som helst”? För många arbetare blir livet utan ständig uppkoppling mer eller mindre otänkbart, speciellt för de som är en del av den så kallade gigekonomin. Författarna vill ge ett kritiskt bidrag till debatten om arbetets och livets villkor i det digitala samhället.

Karin Fast är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Hennes forskning utröner bland annat hur medierna, i samspel med andra sociala processer, inverkar på vårt vardagsliv. En stor del av Karins forskning handlar just om medierelaterade förändringar av arbetsmarknad och arbetsliv, och hur medieutvecklingen kommit att ändra vår förståelse för vad begreppet ’arbete’ egentligen betyder idag. 

André Jansson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet och föreståndare för forskargruppen Geomedia. Han disputerade vid Göteborgs universitet 2001 på en avhandling om medier och konsumtionskultur och har sedan dess skrivit en mängd böcker och artiklar om mediernas betydelse i vår vardag. De senaste åren har han främst forskat om hur nya medier påverkar vår upplevelse av plats och tillhörighet. 

Kommentarsfältet är stängt

Tema av Anders Norén