Lördag 18 november
Tid: 16.00
Scen: Charlotte Löwensköld

Ett ansträngningslöst liv – finns det?

Finns det ett annat sätt att nå dit vi vill utan att anstränga oss intill bristningsgränsen? Målen vi sätter upp, är de våra eller påverkas de av trender, måsten och borden?

Boken Att leva nära hjärtat utmanar tesen om att vi behöver sätta mål och anstränga oss hårt för att nå dit vi vill. Genom att vi gör oss medvetna om hur vi påverkas av tankar, känslor och upplevda förväntningar kan vi se vad det är vi egentligen vill. Då startar en organisk process som tar oss dit vi vill utan vare sig mål, morot eller piska. Helt ansträngningslöst.

Anna Blomquist utvecklar resonemanget från scenen i ett samtal med Louise Alvarsson.

Anna Blomquist är civilekonom och sjuksköterska och arbetar i eget företag med tillväxtrelaterade frågor med företag och offentlig förvaltning som kunder. Anna har under de senaste tio åren fördjupat sig i de processer som formar en människa och olika tekniker för att uppmärksamma och arbeta med de utmaningar människor idag ställs inför.

Genom föreläsningar, individuella samtal och utbildningar ger hon ledare, medarbetare och privatpersoner stöd till en enklare vardag och rikare yrkesliv. Nyckelorden i hennes arbete är medvetenhet, närvaro och självmedkänsla. Att leva nära hjärtat är hennes debutbok.