Fredag 17 november
Tid: 16.30
Scen: Gösta Berling

Zontaklubb Karlstad 1

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 64 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen. I Karlstad finns två Zontaklubbar.

Genom Äppelboksprojektet kan alla vara med att stötta flickor och kvinnor via Zontas serviceprojekt.