Fredag 17 november
Tid: 17.00
Scen: Gösta Berling

Kerstin Ekman i naturen

Om det konkretas estetik och autenticitet i naturskildring och språk.

Ett fält av Kerstin Ekmans intresse har inte blivit tillräckligt uppmärksammat: hennes fackmannamässiga kunskaper om naturen och hennes förmåga att ge kunskapen litterär gestalt. Den här lilla skriften vill lyfta fram naturen som motiv för hennes diktning.

Bengt Brodow är f.d. universitetslektor, lärarutbildare och läromedelsförfattare. Han har författat ett stort antal läromedel i svenska och böcker om litteraturvetenskapliga ämnen.