Fredag 17 november
Tid: 14.00
Scen: Herr Arne

Inte bara en resa!
I förintelsens spår.

Texter och tankar inför, under och efter en resa till Polen.

Vi gör en resa i förintelsens spår och utforskar vad som händer med individen och människorna i ett samhälle när demokratin sätts ur spel, när människovärdet förminskas, öppenheten, mångfalden och mänskliga rättigheter inte accepteras och tolerans blir till intolerans. Vi kommer att arbeta från ett historiskt perspektiv till dagens samhälle och använda historien som en språngbräda för en klokare framtid.