”Sylvestre var bara nitton år gammal när han dog i min famn och mitt misstag orsakade hans död”.

I sin bok Har jag en dålig dag kanske någon dör  (Norstedts 2018) berättar Christian Unge om misstag han har gjort med patienter under sin tjänstgöring för Läkare Utan Gränser i Afrika eller på akutmottagningen i Sverige. Han berättar om kunskapsbrist, dålig handledning, stress, bristande kommunikation och svåra etiska gränsdragningar som skäl till varför fel inträffar inom vården.

Christian Unge pekar även på systemfel, som vårdplatsbrist och superspecialiseringen i storstadsregionerna. Han djupdyker dessutom i världens slumområden och traumatologins våldsamheter.

Men framför allt vänder han blicken mot sig själv och granskar sina misstag på ett utlämnande och okonstlat sätt. Som läsare får vi vara i hans sjukhuskläder. En känsla som kan vara både skrämmande som igenkännande.

I samtal med Hans Kleine.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 15.00-15.45
Scen: Stora scenen
Ålder: