Esaias Tegnér räknas till en av Värmlands största författare. Uppväxande generationer får däremot numera sällan kunskap om hans betydelse. Det är synd. Värmländska Tegnérsällskapet försöker hålla hans minne levande.

Esaias Tegnér – diktaren och människan är författad av Eva-Gunilla Ribbing och William Dickson. Eva-Gunilla Ribbing berättar mer om boken och diktaren.

Fattig och faderlös men med en enastående begåvning lärde han sig tidigt att ta sig fram på egen hand.  Han blev professor och biskop, akademiledamot och pristagare, han rörde sig obehindrat i tre kulturkretsar och blev känd i hela Sverige som ”nationalskald”. Ingen svensk författare har blivit mer citerad än Tegnér. Hans ord lever också i vår tid.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 17.00-17.30
Scen: Kunskaps- och mediascenen
Ålder: