Ny forskning berättar om tydliga positiva effekter – fysiskt, mentalt och emotionellt – av att tillbringa tid i naturen och uppleva den med våra sinnen. Naturens rytmer och årstider påverkar också våra cykler av skapande och vila, glädje och nedstämdhet. En ny förståelse för vad naturen är, påverkar våra val och värderingar i riktning mot större hållbarhet. Vi är själva en del av naturen som omger oss och vi kan återfinna vår plats i det stora sammanhanget.

Eva Sanner, författare och psykosyntesterapeut, berättar om sin bok Naturens hemlighet – Återfinn din plats i det stora sammanhanget och visar Lena Granefelts vackra fotoillustrationer.

Föreläsning
Tid: 17 november, kl. 15.00-15.25
Scen: Värmlandsscenen
Ålder: