Riksdagsman Pål Jonson pratar om Säkerhet i Norden, Nordiska rådet och Föreningen Norden.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 15.00-15.25
Scen: Kunskaps- och mediascenen
Ålder: