En workshop med Framtidsfrön om hur klasser kan vinkla undervisningen så att den blir ”på riktigt”.

De visar hur klasser har fått skapa egna böcker och inspirerar genom lekfulla metoder hur du och din klass kan hitta nya kreativa arbetssätt.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 13.30-14.00
Scen: Bowlingscenen
Ålder: