Geijerskolans kursdeltagare framför musik, sång och dikt av Erik Gustaf Geijer. Stiftelsen Geijerskolan i Ransäter är en folkhögskola på kristen-humanistisk grund inspirerad av Erik Gustav Geijer som folkbildare, vetenskapsman, musiker, tänkare och diktare.

Skolan ska hjälpa studerande till bildning och personlighetstillväxt. Skolan ska också genom sin verksamhet vara en resurs för regional och nationell utbildning. I denna ska verksamheten präglas av kulturell bredd och öppenhet. Musik, konst, litteratur och humaniora står i centrum.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 11.00-11.25
Scen: Kunskaps- och mediascenen
Ålder: