Fredag 17 november
Tid: 12.30
Scen: Gösta Berling

Konst i Värmland
Från Fjæstad till Lerin

Värmland har inte bara skapat stora författare, utan även betydande bildkonstnärer. Utan anspråk på att vara heltäckande ger den här boken en personlig och fascinerande bild av konst och konstnärer i Värmland från förra sekelskiftet fram till vår tid. En modern översikt över värmländsk konst som hittills saknats.

Boken ger många aha-upplevelser, inte minst genom att presentera orättvist bortglömda eller förbisedda konstnärer, vid sidan av de allmänt kända. Den belyser den roll vänskapsförbindelser spelade mellan några av det tidiga 1900-talets stora konstnärer och kulturpersonligheter, och med nya infallsvinklar fördjupar den förståelsen av konstverk som avlockas nya innebörder.

I ett samtal med Lousie Alvarsson utvecklar Hans-Olof Boström sina tankar kring värmländsk konst.

Hans-Olof Boström är professor emeritus i konstvetenskap vid Karlstads universitet, tidigare verksam vid Uppsala universitet samt i många år som museiman (Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Bror Hjorths hus i Uppsala). Han har varit livligt engagerad i det värmländska konst- och kulturlivet, bland annat som preses i Värmländska Akademien, styrelseledamot och vice ordförande i Rackstadmuseet, styrelseledamot i Värmlands konstförening, vice ordförande i Karlstads Humanistiska förening (numera hedersledamot) och styrelseledamot i Föreningen för Värmländsk kultur.

Hans omfattande och mångsidiga författarskap omfattar bland annat böckerna Sett – Essäer om 1800- och 1900-talskonst (1992, Helgade rum – Kyrkor i Karlstads stift (2009) och Carl Larsson – Monumentalmålaren (2016).