Fredag 17 november
Tid: 12.00
Scen: Herr Arne

Att använda filmen som språk

Historieberättarna är ett berättarprojekt som riktar sig till nyanlända barn och unga vuxna. Under Värmlands Bokfestival erbjuder de en workshop där man får använda sin kreativitet för att skapa animerade filmer.

Under workshopen kommer man utgå från alla deltagares individuella förutsättningar och låta kreativiteten flöda. Följ med och skapa en berättelse från början genom att skapa karaktärer och miljöer för att sedan låta dem vakna till liv i en egen animerad film!