Elever från kursen Singer-Songwriter/Visa på Ingesunds folkhögskola spelar. Representanter från folkhögskolan är även på plats för att svara på frågor i monter nummer 18.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 10.00-10.25
Scen: Kunskaps- och mediascenen
Ålder: