Karlstads Tjejjour är en ideell förening, som syftar till att peppa, stötta och stärka unga tjejer.

Utöver den stödverksamhet som vi har för tjejer arbetar vi också med utåtriktad verksamhet. Vårt mål med det arbetet är att genom att stötta tjejerna i att våga ta vara på sina rättigheter och säga ifrån när de blir illa behandlade i sin vardagssituation. 

Vårt långsiktiga mål är att förändra den könsmaktsordning och samhällsstruktur som tillåter att förtrycket av flickor och kvinnor fortlever.

Karlstads Tjejjour finns på plats på Värmlands bokfestival för att informera och sprida kunskap om vår verksamhet.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 14.00–14.25
Scen: Lilla scenen
Ålder: