Fredag 17 november
Tid: 9.35
Scen: Majorskan

Hur kan grammatikundervisning bidra till att barn blir självständiga och säkra språkbrukare? Hur kan läraren ledsaga sina elever att göra språkliga upptäckter? Vilken språklig kompetens krävs av läraren?

I denna bok repeteras baskunskaperna i grammatik; terminologi, ordklasser, satsdelar och vissa skrivregler, parallellt med konkreta undervisningstips som kan användas i klassrummet. Kreativiteten ligger i det sätt på vilket eleverna uppmuntras undersöka språket, att pröva och att skapa.

Språket är något för alla, en personlig egendom som man kan känna glädje i att utforska och som hjälper den växande individen att förstå sig själv och omvärlden om man bara har prövat på att hitta orden.

Jessica Eriksson är fil.dr i nordiska språk och gymnasielärare i svenska samt prefekt vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Annelie K Johansson är grundskollärare med inriktning mot åk 1–7 och universitetsadjunkt och Camilla Grönvall Fransson är gymnasielärare, universitetsadjunkt och doktorand i nordiska språk.

Alla tre är på olika sätt verksamma inom lärarutbildningen och tjänstgör vid Karlstads universitet. År 2013 skrev de tillsammans boken Grammatik i teori och levande praktik. Från förskoleklass till åk 3, och nu kommer en omarbetad upplaga under titeln Kreativ grammatikundervisning. Från förskoleklass till åk 6.