Fredag 17 november
Tid: 11.00
Scen: Gösta Berling

…och den ljusnande framtid är vår?!

Det förekommer många analyser och prognoser där olika scenarier målas upp. Vi måste ta ställning till olika åtgärder för att hindra växthuseffekten, introducera våra nya svenskar i arbetsliv och social gemenskap, ta nya grepp på livsmedelsförsörjningen när jordens befolkning växer, ja, listan kan göras lång.

Boken vill presentera olika scenarier utifrån vad som är känt och vad forskningen kommit fram till för framtiden.

Vi kan vända utvecklingen om vi tar de olika orosmolnen på allvar och stiger ur vår välfärdsbubbla. Vi måste alla ta ansvar för att vi ska kunna erbjuda kommande generationer en framtid med goda levnadsvillkor

Lars-Arne Sjöberg, pensionerad professor och universitetsråd vid Karlstads Universitet.

Sjöberg har varit professor i teknisk kemi och har stor erfarenhet av såväl undervisning som forskning. Han var framför allt engagerad i att bygga upp den skogsindustriella utbildningen och forskningen. Karlstads universitets civilingenjörsutbildning startades och utvecklades under hans ledning.

Som universitetsråd arbetade han främst med planeringsfrågor och ingick i universitetsledningskansliet fram till pensioneringen 2011.