Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet? Att hushålla med jordens resurser.

De flesta kan nog direkt ge svaret. Det handlar om vår livsstil, våra matvanor, våra kära bilar, med mera.

Om alla ska leva som oss svenskar skulle vi behöva cirka fyra jordklot. Vi förbrukar resurser, som tillhör andra folk och länder och vi tar i anspråk resurser, som tillhör kommande generationer.

Vi tar i anspråk jordens resurser mer än vad som är vår andel. Ansvaret för hur vi ska skapa en bra framtid är en plånboksfråga. Med hjälp av skatter, avgifter och bidrag ska vi styras att rädda vår värld.

Lars-Arne Sjöberg berättar om sin bok Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet? Att hushålla med jordens resurser.

Föreläsning
Tid: 17 november, kl. 14.30-15.00
Scen: Kunskaps- och mediascenen
Ålder: