Hur samtalet med Martin Bärjed utvecklar sig beror nog mycket på intervjuaren, som är känd för att finna oväntade infallsvinklar; intervjuare är Lars Bergendahl, Projecta.

I alla händelser lär samtalet kretsa omkring den andra delen av romantrilogin Saga från ett skogsbryn – Vådeld som når bokdiskarna i november. 

Martin Bärjed är före detta flottningsarbetare och journalist med uppdrag Värmlands landsbygd. I dag är han legitimerad psykolog. Han påstår att: ’Orörd skog är det orörda ini.’ Samt att han av samma anledning skrivit denna bok.

Således bör samtalet åtminstone delvis komma att beröra skogliga ting 

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 10.55-11.20
Scen: Värmlandsscenen
Ålder: