Olle Holmlöv är en av årets två litteraturstipendiater. Han tilldelades stipendiet med motiveringen;

Från de djupaste värmländska skogarna

kommer denna lärda författare. Inget levande

väsen är obetydligt i Olle Holmlövs ögon. På

ett vackert, målande språk delger han oss sina

erfarenheter av djurlivet i norra Värmland och

drar paralleller till besläktade författarskap.

Olle Holmlöv i samtal med Sven Årnes.