Fredag 17 november
Tid: 16.00
Scen: Herr Arne

I Sigvards spår
En berättelse om svensk djursjukvård

Olof Karlander beskriver i denna bok utvecklingen av djursjukvården i Sverige genom att följa i sin pappa Sigvards spår.

Sigvard Karlander var först bataljonsveterinär på A2 i Göteborg och sedan fältveterinär i Bergslagens milo i Karlstad. Boken speglar utvecklingen sedan 1920-talet till idag.

Den moderna djursjukvården – både när det gäller stora och små djur – har sina rötter i Veterinärhögskolans i kliniker i Stockholm, veterinärsinrättningen i Skara och i de militära sjukstallarna i främst Helsingborg, Stockholm och Karlstad.

Olof Karlander, son till Sigvard, har bl.a. varit engagerad i hästnäringen som VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse 1995–2007. Ett av uppdragen var att reorganisera ATG:s hästkliniker och att därefter vara ordförande i styrelsen för ATG:s Hästkliniker AB 2003–2007.

Sedan 2001 är Olof Karlander kanslichef i Föreningen och Stiftelsen för den Beridna Högvakten.