Lördag 18 november
Tid: 13.00
Scen: Gösta Berling

Lyfter fram historiens glömda grupper

OTALT är en feministisk performancegrupp från Arvika, som just nu jobbar med projektet Vi söker våra mödrar. Det är ett konstprojekt för att lyfta fram en annan historia om Arvika, där kvinnor och andra marginaliserade grupper får mer plats än de brukar.

OTALT har genom arkivforskning och intervjuer försökt finna trådar till historien som annars riskerar att suddas ut. Projektet samlar också in berättelser från dagens Arvika genom intervjuer.

Projektet finansieras av Kulturbryggan/Konstnärsnämnden och genomförs i samarbete med kulturföreningen Kolonin.

Performancegruppen skriver själva att de ”föddes ur den frustrerade skärningspunkten mellan bristen på intressanta konstnärliga uttryck och längtan efter en relevant samhällsdebatt. Vårt konstnärskap bygger på en kollaborativ tanke: vi vill att alla ska få både ta del och vara medskapare av konst. Det offentliga rummet är vår arena.”

Gruppen består av Helene Karlsson, Sara Falkstad, Emma Karlsson och Anna Ehnsiö.