Lördag 18 november
Tid: 15.00
Scen: Herr Arne

Alla våra barn

En berättelse från hjärtat, om hur uppväxtförhållande kan skapa starka drivkrafter.

Pernilla berättar om sin mission i livet, alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Hur hon tidigt kände sig utanför och såg behovet av att vuxna finns där för barn och unga när de växer upp. Pernilla kommer också att tala om entreprenörskap och ledarskap. Hur kommer det sig att urkraften att vilja förändra något blir så stark, hur ska man hantera den och vilket ledarskap tror hon på.

Pernilla Nykvist är fembarnsmamman som startade ett HVB-hem från två tomma händer. Hon är aktiv i näringslivssammanhang bland annat genom sitt engagemang i Hagfors Näringslivsråd, rådet som ska vara kommunledningens länk ut till näringslivet för att få ökad förståelse för hur kommunen kan utveckla näringslivsklimatet i den egna kommunen. Pernilla är också ordförande i Svenska Vård som är en fristående branschorganisation för vård och omsorgsföretagare. På fritiden är hon en engagerad innebandyförälder och hästägare.