Regionråd Stina Höök presenterar årets Värmlandsförfattare och årets litteraturstipendiater och överlämnar deras pris.

Att Hans-Olof Boström utsetts till årets Värmlandsförfattare samt att Lena Carlsson och Olle Holmlöv får ta emot Region Värmlands litteraturstipendium tillkännagavs i Värmlandsmontern under bokmässan i Göteborg i september.