Boken Gustaf Fröding – och jag handlar om hur Frödings livs- och världsåskådning uppstod under gymnasietiden i Karlstad, hur den utvecklades till röd tråd i hans diktning, hur den missuppfattades och även ignorerades.

Hans världsåskådning missuppfattades och ignorerades till den grad att frustration och förtvivlan överväldigade honom, och han gick i väggen 1898.

Vilken aktualitet har hans sätt att se på livet, döden och Kosmos i dagens vetenskapliga värld, och hur kan man förstå hans ”Kärleksäfventyr af en helt annan art”? Även så hans uppfattning om medvetandets natur som genomströmmar Universum, vad som i dag kallas Panpsykism. Fastän majoriteten av det svenska folket än i dag ser honom som en av Sveriges absolut största skalder genom tiderna, har de flesta endast skrapat på ytan av vem Fröding egentligen var.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 10.30-10.50
Scen: Värmlandsscenen
Ålder: