Lördag 18 november
Tid: 16.30
Scen: Majorskan

Sagoläsning för bokfestivalens yngre besökare.