Biskop Sören Dalevi samtalar med Lennart Nilsson och Maud Forsberg om böckerna  Prästgårdarna – en svunnen epok och Biskopsgården i Karlstad.

Prästgårdsboken är en bilddokumentation av stiftets alla prästgårdar på 1930-talet med en faktaruta till varje gård. Bilderna kommer från ett album som biskop J A Eklund fick av prästerna i stiftet på sin 70-årsdag den 7 jan 1933.

I Biskopsgården i Karlstad berättar Maud Forsberg om hur biskopsgården, som inköptes redan 1657 som bostad åt superintendenten, utvecklats till den anläggning vi ser idag.

Föreläsning
Tid: 16 november, kl. 15.30-15.55
Scen: Kunskaps- och mediascenen
Ålder: