Vuxna

Stig Andersson

Stig Andersson

En kamp för livet

Tid: Fredag 22 november, klockan 13.00
Plats: Kunskapsscenen

Säffleläkaren Stig Anderssons bok om sjukvårdens historia berättar om människornas hårda kamp för att hålla sig vid liv. Under årtusenden och århundraden stod döden ständigt på lur i form av epidemier, vardagliga infektioner, skador, missväxt och svält. En annan kamp gällde erövrandet av kunskap för att kunna bota och förhindra sjukdom och död.

Kampen mot tuberkulos dominerade sjukvården under 1900-talets första hälft. Många äldre har kvar minnen från sanatorier och dispensärer. Upptäckterna av insulin, sulfa och penicillin fick revolutionerande betydelse. 

Kvinnornas del i sjukvårdens historia finns med. Bland barnmorskor, tidiga kvinnliga läkare och sjuksköterskor har funnits många starka aktörer. Bland folkliga botare och vårdare har kvinnor alltid varit i flertal.

Sjukvården i Värmland tjänar som exempel och ”kött på benen” i framställningen, framför allt i de delar som handlar om 1900-talet.

Stig Andersson har jobbat som distriktsläkare i Säffle i 28 år. Han har disputerat i medicinsk vetenskap. Vårdetik har alltid intresserat honom och han har varit en återkommande skribent och debattör i fack- och regionalpress.

Kommentarsfältet är stängt

Tema av Anders Norén