Studieförbundet Vuxenskolan Värmland ger exempel på sin verksamhet genom cirkelledaren Samuel Nilsson och hans projekt Ekshärad i sagor och sägen. 

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund i Sverige och här i Värmland finns de på 11 orter.

För dem är det viktigt att erbjuda kunskap och bildning på ett demokratiskt och jämlikt sätt.

Förra året genomfördes över 2 000 cirklar och drygt 20 000 personer nåddes med verksamheten i Värmland.

Föreläsning
Tid: 17 november, kl. 11.30-11.55
Scen: Kunskaps- och mediascenen
Ålder: