Att skriva en crossoverroman helt rätt i tiden

Varje dag översköljs vi med information om att vi behöver ändra på vårt beteende för att minska vår negativa miljöpåverkan om vi ska ha en bra framtid för våra barn och vår natur. Kanske behöver vi umgås mer över generationsgränserna för att få  kunskaper, kraft och mod till att klara av denna omställning som vi alla är en del av?

I ungdomsromanen Stjärnsystrarnas hemlighet får några äldre härliga damer bråttom med att dela med sig av sina hemligheter till en ung kvinna och hennes vänner för att lyckas bevara en gammal vacker skog.

Föreläsning
Tid: 17 november, kl. 15.00-15.25
Scen: Lilla scenen
Ålder: