Värmländska Akademien har som uppgift att ”diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora…”.

Akademien grundades 2002 och har sedan dess gett ut en årsskrift varje år. Den nu aktuella är den sextonde i ordningen och har som tema liv.

Ledamöterna medverkar med olika texter och olika, ibland oväntade, tolkningar av temat och Akademiens pristagare Annie Torstenssons prisnovell presenteras i skriften.

Boken presenteras av akademiledamoten Eva Fredriksson.

Föreläsning
Tid: 17 november, kl. 11.25-11.45
Scen: Värmlandsscenen
Ålder: