Lördag 18 november
Tid: 14.00
Scen: Gösta Berling

Olle Hansen presenterar Duellen vid Sandbäckstjärn – ett kriminaldrama som utspelar sig för 200 år sedan.

Sedan sextio år finns Värmländska Tegnérsällskapet i Säffle. Sällskapet söker att hålla minnet av skalden, biskopen och ledamoten av Svenska Akademien Esaias Tegnér levande i hans födelsebygd. Det gör vi genom föredrag och arrangemang, gärna med musikinslag, studieverksamhet, resor till platser med Tenéranknytning och genom kontakter med kulturnämnd och andra kulturarrangörer.