Selmas Ettlingar

Tid: Fredag 22 november, klockan 16.00
Plats: Stora scenen

Författaren Malin Edgren berättar om läslustprojektet Selmas Ettlingar för elever i årskurs ett. Barnen bjuder på sång med sina egna texter ur boken Rimlikt, tonsatta av Cecilie Nerfont Thorgersen.

Författaren och läslustambassadören Malin Edgren genomförde ett läsfrämjande under läsåret 2018/19 projekt tillsammans med samtliga femtiofyra elever i årskurs ett vid Hultsbergsskolan i Karlstad. Projektet, som kallades Selmas Ettlingar, avslutades med att hon illustrerade och gav ut barnens egna texter i boken Rimlikt.

Malin Edgren har med projektet sökt knyta samman det värmländska berättararvet över såväl generationsgränser som geografiska områden. Med hjälp av poesi, drama, bild och musik har hon och barnen utforskat läslust och kreativitet hos en målgrupp som står i begrepp att skaffa sig ett eget läs- och skrivspråk.

Malin Edgren har tidigare givit ut två romaner för vuxen publik samt samhällsantologin Vi som såg dem komma, om det svenska flyktingmottagandet. Selmas Ettlingar är hennes första läslustprojekt och något hon brinner för. ” Barns läsande, skapande och språkutveckling är en av vår tids viktigaste uppgift att främja för att bevara och stärka demokratin och motverka psykisk ohälsa.”