Varje morgon går jag ner till sjön och fotograferar vattnet

Tid: Lördag 23 november, klockan 10.30
Plats: Stora scenen

Dikterna i Varje morgon går jag ner till sjön och fotograferar vattnet är ett slags dagbokspoesi, nedtecknad under promenader till en sjö, genom landskapet och årstiderna. Det är en poesi av koncentrerade iakttagelser och reflektioner, snabba meddelanden ur stunder av ensamhet och närvaro.

Att förena dikter och texter med fotografier gjordes även i boken Jag går där jag gick. Nu är det dikter i det korta formatet. De så kallade protokollen, är handskrivna noteringar och teckningar från telefonsamtal som förts mellan Bengt Berg och hans gode vän Staffan Söderblom.

Boken har förgreningar i österled genom samarbetet med de kinesiska konstnärerna LAM & Cherry, som förutom porträtten i boken också initierat två konstutställningar med utgångspunkt i Bengt Bergs dikter, som översatts till kinesiska, japanska och koreanska i projektet Bengt Bergs goes Asia.

Bengt Berg är en känd författare och politiker från norra Värmland. Han har fått många priser, bland annat Ferlinpriset. Motiveringen var en poet med en särart som gränsar till egensinnighet.