I år blir det en extra satsning på Värmlands bokfestival den 13-14 november. Tillkännagivandet av Årets Värmlandsförfattare och litteraturstipendiaterna flyttas dit då Region Värmland beslutat att inte delta på bokmässan i Göteborg som i år blir digital. Det blir även en extra satsning på att utveckla och marknadsföra de digitala sändningarna som är möjliga via biblioteken i Värmland.

Projektledare Ricky Andreis säger att anledningen till att regionen tackat nej till årets bokmässa är att den fysiska mässan är inställd och att bokmässan istället ska sända en digital variant med en så kallad bildningshubb och litteraturfestival.

– Värmlandsmontern är en mötesplats som bygger på det personliga besöket att få träffa författarna på riktigt, ta en kopp kaffe och kaka samt köpa värmländska böcker av Föreningen Värmlandslitteratur. Därför avstår vi i år och hälsar dig välkommen tillbaka 2021.

För Värmlands bokfestival den 13-14 november, däremot finns det digitala alternativ om pandemin och dess verkningar håller i sig.
– Men vi tror och hoppas på att kunna genomföra den på Nöjesfabriken som vanligt.

Bokfestivalens skolprogram är klart, planeringen med övriga programpunkter pågår. En extra festlighet är att tillkännagivandet av Årets Värmlandsförfattare och årets litteraturstipendiater kommer att ske på bokfestivalen istället för det brukliga, på bokmässan i Göteborg. 

Läs mer om bordsbokning och skolprogrammet här.

Pilot i Hagfors och Sunne

Ricky Andreis berättar också att Hagfors och Sunne kommuner deltar i ett pilotprojekt för att utveckla möjligheterna med de digitala sändningar som erbjuds via Bibliotek Värmland.
– Det finns idéer om att visa sändningarna på fler platser, exempelvis äldreboenden och hembygdsgårdar för att nå de som bor en bit bort från huvudbiblioteket. Vi vill också göra det mer känt med möjligheterna att det går att titta hemma. Kanske också en digital bokcirkel.