En helt ny barnbibel ska föra kulturarvet vidare

Lördag 14 november klockan 10.30

Möt Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson i samtal med journalisten Sven Årnes.

Sveriges yngste biskop Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift gör tillsammans med illustratören Marcus-Gunnar Pettersson en helt ny barnbibel, den första svenska barnbibeln på många år – en helt ny barnbibel där grundtexterna och nyskapandet varit de viktigaste pelarna som kan föra det kulturarv som bibeltexterna är, vidare in i vår tid. Med avstamp i Jesu födelse berättas först de gammaltestamentliga texterna som Noas ark, Mose i vassen, David och Goliat. Berättelser som också Jesus fick höra som liten. Därefter följer det som sedan blev Nya testamentet. 

Sören Dalevi, Karlstad, biskop i Karl­stads stift som forskat kring barnbiblar. När han nu ger ut sitt herdabrev väljer han att göra det i form av en ny Barnbibel.

Marcus-Gunnar Pettersson, född 1987 i Värmland och uppväxt i Arvika, är en av de mest intres­santa och populära bilderboksillustratö­rerna i Sverige just nu. På rekordkort tid har han gjort sig ett namn inom svensk barnboksutgivning och tar sig nu an det enorma arbetet att utforma en ny barnbibel.

Fotograf (Sören Dalevi): Jessica Segerberg, Svenska kyrkan
Fotograf (Marcus Gunnar Pettersson): Stephanie Wiegner