Lördag 14 november klockan 11.30

Texter från en särskild tid är underrubriken till en samling betraktelser som poeten Bengt Berg sänder oss från sin utpost på landet under en brinnande coronapandemi. Svävande i ett tidens vakuum fångar författaren flyktiga infall och tankar som når honom under strövtågen i påtvingad karantän. Ett samtal med journalisten Anna Sims.

I Dag för dag. Texter från en särskild tid varvas egna dikter och betraktelser över enkla, såväl som svindlande stora, frågeställningar med personliga nedslag i andra tänkares och diktares världar och verk. Språket blir ett sätt att leka

Bengt Berg, värmlänning och frihet i en annars kringskuren fysisk tillvaro. världsmedborgare, har efter debuten 1974 utgivit drygt 40-talet böcker, mest poesi och ofta i samarbete med olika konstnärer. Hans senaste böcker handlar om såväl strövtåg i den nordvärmländska hembygden som resor runt om i världen. Han har kallats en allvarlig humorist och handelsresande i nordiskt vemod.