Lördag 14 november klockan 13.00

Samuel Nilsson berättar om den nystartade föreningen Skildra och dess uppdrag att skildra landsbygdens berättelser. I en tid av informationsöverflöd och där berättandet finns i varje människas vardag och mobil, så har en viktig sak glömts – vårt ursprung. Berättelserna som format varje bygd, liten som stor, är värda att bevara och förmedla vidare till nästa generation. Men hur når man den generationen, och vad kan man egentligen göra med vårt arv av berättelser? Det är just det vi vill berätta!

Samuel Nilsson är 22 år gammal och är född och uppvuxen i Ekshärad, norra Värmland. Med en djupt rotad kärlek till sin hembygd och den värmländska landsbygden har Samuel sedan 3 år tillbaka skildrat hembygdshistorier, berättelser, sagor och sägner. Idag är han drivkraften bakom den nystartade föreningen Skildra och projektet Ekshärad i Sagor & Sägner. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan skapar han och en större projektgrupp ett nytt material med målet att levandegöra landsbygdens berättelseskatt.