Varför ska vuxenvärlden jobba med digital spelkultur?

Fredag 13 november klockan 13:45

Rainy Lab och Sarah Fagerström.

Ungdomskulturer online korsar ofta varandra på olika sätt. Vi går igenom alla de olika aktiviteter som ett spelintresse kan leda till, hur de hänger ihop och vilka egenskaper de kan främja hos unga.

Hur kan du jobba med digital spelkultur på ett bra sätt? Praktiska exempel på hur andra kommuner och föreningar arbetar med digital spelkultur, så att den blir tillgänglig och välkomnande för alla.

Ungas rätt till kultur – varför är digital spelkultur viktigt? Vi tar avstamp i Barnkonventionens artikel 31 om hur långt löftet om kultur för barn och unga sträcker sig, går igenom ungdomskultur och digital kultur som fenomen och varför det är viktigt att erbjuda unga även icke-traditionella kulturformer inom den öppna ungdomsverksamheten.

Rainy Lab är ett Göteborgsbaserat företag som besitter mångårig erfarenhet av e-sport, digital spelkultur och processer för digital demokrati. De stöttar kommuner, organisationer och företag som vill nyttja den kraft som finns i den moderna, digitala spelvärlden.