Ingeborg berättar om en videobaserad performance som hon skapat. Den handlar om att sätta sin kropp i relation till ett omgivande, orört landskap. Hon fann sin klänning och ett fält bakom en ammunitionsfabrik…