Malin Edgren har fångat 100 röster om corona. Rösterna kommer från män och kvinnor mellan 7 och 88 år i Karlstad kommun. Det är berättelser fångade i stunden. Boken kommer att bli ett tidsdokument från en unik tid i historien.