Vi kommer snart

Boken som Maria Heilinger-Shalan berättar om ger glimtar ur vårdens vardag. Den handlar om människor av alla slag, både udda och vanliga. Det är lyckliga människor och människor som bortsorterade, upproriska, drömmande och strävande.

Maria Heilinger Shalan, är född i Säffle 1956 och bosatt i Karlstad. Hon är medlem i värmländska författarsällskapet och har tidigare gett ut böckerna Skorpionen från Säffle och En beige dams bekännelser. Hon har lång erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn.