Gustaf Fröding skildrad av Ida Bäckman (1913) – en återutgivning

Gustaf Fröding-sällskapet ger varje år ut en bok i syfte att belysa olika sidor av Frödings liv och författarskap. Denna boken handlar om en mörk tid i Gustaf Frödings liv. Han vårdas under sex år på Uppsala hospital. Ida Bäckman besöker honom ofta. I bokens förord får vi veta vem hon var. Miriam läser ur boken.

Miriam Kaukosalo är en av styrelseledamöterna i Gustaf Fröding-sällskapet.