Lördag 20 november
Klockan 11.00
Värmlandsscenen

Er vän Gustaf Fröding – författarsamtal

Miriam Kaukosalo är redaktör för, och skribent i, Gustaf Fröding-sällskapets årsbok 2021; Er vän Gustaf Fröding – 10 röster om Fröding. Hon kommer att ha ett författarsamtal tillsammans med medredaktör, tillika skribent, Malin Biller.

Miriam Kaukosalo och Malin Biller tillhör båda Gustaf Fröding-sällskapet. Miriam jobbar till vardags på Alsters Herrgård och Malin Biller är illustratör och författare, numera boende i Göteborg.