Fredag 19 november
Klockan 13.30

Värmlandsscenen

Jössehärsblandning

Historier från Göran Bryntessons andra bok Mer Elis som kom ut 2020 och visor från hans visbok Kärlek och omtanke som kommer ut i anslutning till bokfestivalen. Göran kommer att prata, sjunga och spela gitarr.

Bakgrunden inom förvärvslivet har Göran Bryntesson inom skolan, som lärare och som ledare. Sedan sex år tillbaka är han pensionär. Göran Bryntesson driver förlaget Versmakeriet i Mangskog och är ofta ute i publika sammanhang och spelar, sjunger och berättar.

Här är några av tidigare utgivna verk; Visor kring Mangen, visbok 1984, G- Vardagsverser, verssamling 1985, Skolans profilering Mastersuppsats pedagogik 1990, Skolans vidgade uppdrag Mastersuppsats statsvetenskap 2001, Elis i Taserud, bok 2017, Kärlek och omtanke, visbok 2021.