Lördag 20 november
Klockan 14.30
Kunskapsscenen

Vart är vi på väg? Demokrati och mänskliga rättigheter – ett globalt perspektiv på lokala frågor.

Kom och lyssna på ett samtal mellan Cecilia Tengroth, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet och Georg Andrén, landshövding i Värmland om globala trender runt utmaningen av demokrati och mänskliga rättigheter. Vad händer i världen? Och hur ser förutsättningarna ut för det lokala arbetet och civilsamhället i Sverige?