Lördag 20 november
Klockan 16.00
Kunskapsscenen

Väckelsens hus i Värmland

Henrik och Carl-Johan presenterar sin bok om de drygt 700 hus tillhörande låg- och frikyrkliga rörelser som finns och har funnits i Värmland. Det gäller missionshus, kapell och andra kyrkor men också sommarhem och några betydelsefulla skolor och institutioner.

Värmland har varit ett av väckelserörelsens starkaste områden och från 1860-talet till 1930-talet byggdes ett stort antal hus framför allt på landsbygden för gudstjänst och gemenskap. Även under efterkrigstiden har det byggts, men då framför allt i tätorterna.

Alla dessa byggnader är en viktig del av det värmländska kulturarvet och i vår bok presenteras de i samlad form för första gången. Boken har förord av biskop Sören Dalevi, ingår i Stiftshistoriska sällskapets skriftserie och är utgiven i samarbete med Votum Förlag.

Henrik Olsson och Carl-Johan Ivarsson är två gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap, Henrik i Åmål och Carl-Johan i Söderköping. De har båda rötter i Kila socken i Säffle kommun och har personliga kopplingar till väckelsetidens pionjärer i bygden.

Fotograf: Anders Olsson Lenz