Lördag 20 november
Klockan 16.15

Stora scenen

Skådespelarutbildning för både film och teater

Skådespelare från Molkoms folkhögskola gestaltar texter av Selma Lagerlöf och Gustav Fröding och Nils Ferlin

Medverkande: Viktor Kisberg, Ante Juneholm, Lydia RudanderHoff, Mats Amnell, Linn Mattisson, Ylva Iacobeus, Isabel J Thorell, Sandra Granstrand

Skådespeleriutbilningen på Molkoms folkhögskola