Fredag 19 november
Klockan 16.00

Värmlandsscenen

Värmland – de djupa skogarnas landskap

Överallt i den värmländska litteraturen breder skogen ut sig och sätter ramarna för det som utspelar sig, präglar folklynnet och landskapets sociala och kulturella historia. Den värmländska skogen är mörk, oändlig och hotfull men också trygg, skyddande och hemvan. Vilka berättelser om den värmländska skogen möter vi i litteratur från olika tider? Hur framställs skogen litterärt? Vad händer i skogen? Och på vilka sätt förändras skogsframställningarna över tid? Genom att betrakta exempel från såväl dikt som prosa söker vi närma oss och greppa något av bilden av Värmland såsom de djupa skogarnas landskap.

Programpunkten bjuder på ett samtal mellan Helene Blomqvist, Margareta Ullström och Maria Wijkmark

Fotograf: Lars Sjöqvist